Seatex GSP

- 中粘度复合型糊料,适用于涤纶摇粒绒、不倒绒、珊瑚绒 

- 冷水可溶易化糊,刮印性好,不堵网     

- 渗透性好,得色量高,匀染性好,粘度稳定    

- 脱糊性好,手感柔软      

- 防腐性好,易存贮       

宅男盒子首页 - 不含APEO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   外观:米色粉末

   离子性:阴离子

宅男盒子首页    成糊率:8%

   粘度:30,000cps

   PH值:6~8