Seatex PSD

- 中粘度复合型糊料,适用于涤纶梭织布  

宅男盒子首页 - 冷水可溶易化糊,刮印性好,不堵网  

宅男盒子首页 - 得色量高,色彩鲜艳,匀染性好,粘度稳定 

宅男盒子首页 - 脱糊性好,手感柔软      

宅男盒子首页 - 防腐性好,易存贮      

宅男盒子首页 - 不含APEO

宅男盒子首页 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   外观:米色粉末

   离子性:阴离子

   成糊率:8%

   粘度:40,000cps

宅男盒子首页    PH值:6~8